Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging, behandeling, verpleging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden.

Het is belangrijk dat de cliënt en de mentor een goede vertrouwensband hebben. Daarom moet er ook geregeld contact zijn. De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

TAKEN

Belangenbehartiging:

voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen en hem of haar adviseren.

Advisering:

de cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen.

Vertegenwoordiging:

de cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Opbouw en behoud van vertrouwen:

een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast maakt het de mentor in staat te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt.

 

Home

Bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd...

Lees meer...

Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer geeft de cliënt(e) een volmacht om het beheer van zijn of haar financiën over te nemen...

Lees meer...

Nalatenschappen

U kunt Veluwe Bewind ook inschakelen bij het afhandelen van nalatenschappen. Het verlies van een dierbaar...

Lees meer...

Curatele

In bepaalde gevallen kan iemand zijn eigen belangen niet meer goed waarnemen. Dit kan verschillende redenen hebben...

Lees meer...

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem dan contact op voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Lees meer...