Het kan gebeuren dat u door omstandigheden uw geldzaken niet meer goed kunt of wilt beheren. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of omdat u het gewoon moeilijk vindt. Hierdoor kan het zijn dat u aan het eind van de maand niet genoeg geld overhoudt om de vaste lasten te betalen, of om in uw levensonderhoud te voorzien. Ook kunt u het, om diverse redenen, onwenselijk vinden om de financiën over te laten aan een familielid. Hierbij valt te denken aan uw vermogen en u wilt niet dat uw naaste familie hierover kan beschikken.

 

Inkomensbeheer houdt in dat wij uw inkomsten en uitgaven regelen. Wij openen een beheer- en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komen uw inkomsten binnen en van de beheerrekening worden alle uitgaven voor vaste lasten gedaan. Op uw leefgeldrekening ontvangt u wekelijks uw vooraf besproken en overeengekomen leefgeld. Wij geven u advies over verzekeringen/contracten waar dat nodig is en verzorgen uw belastingaangifte. Wij maken een duidelijk budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.

 

Inkomensbeheer neemt u veel zorgen uit handen. Doel van onze hulp is samen uw problemen op te lossen en nieuwe problemen te voorkomen. Zodat u weer zelfstandig verder kunt. We verwachten dat u eerlijk bent en ons alle informatie geeft die nodig is om uw financiële zaken goed te kunnen regelen. Daarover maken we afspraken. Deze afspraken leggen we vast in een overeenkomst. Belangrijk is dat wij als inkomensbeheerder een inschrijving bij de AFM hebben. We vertellen u  graag meer over Inkomensbeheer in een persoonlijk gesprek.

Home

Bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd.

Lees meer...

Nalatenschappen

U kunt Veluwe Bewind ook inschakelen bij het afhandelen van nalatenschappen. Het verlies van een dierbaar...

Lees meer...

Curatele

In bepaalde gevallen kan iemand zijn eigen belangen niet meer goed waarnemen. Dit kan verschillende redenen hebben.....

Lees meer...

Mentorschap

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet...

Lees meer...

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem dan contact op voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Lees meer...