Bewindvoering is een beschermingsmaatregel en wordt ook wel beschermingsbewind genoemd. Het beschermingsbewind wordt ingesteld door de kantonrechter. Beschermingsbewind is bedoeld om  voor meerderjarige personen de financiële zaken te behartigen die hier door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet toe in staat zijn. Ook het hebben van problematische schulden en verkwisting is een grond om het beschermingsbewind in te stellen. De bewindvoerder heeft als taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Hij legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Meer over beschermingsbewind leest u in de folder Curatele, bewind en mentorschap van de rijksoverheid.

Home

Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer geeft de cliënt(e) een volmacht om het beheer van zijn of haar financiën over te nemen...

Lees meer...

Nalatenschappen

U kunt Veluwe Bewind ook inschakelen bij het afhandelen van nalatenschappen. Het verlies van een dierbaar...

Lees meer...

Curatele

In bepaalde gevallen kan iemand zijn eigen belangen niet meer goed waarnemen. Dit kan verschillende redenen hebben.....

Lees meer...

Mentorschap

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet...

Lees meer...

Contact

Wilt u meer weten of heeft u vragen?
Neem dan contact op voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Lees meer...